Anderen over Rehab Academy

Ik heb nu een hele leuke baan

Tijdens dit programma heb ik veel nieuwe inzichten opgedaan die ik in het dagelijks leven kan inzetten. Ik ben kritisch gaan kijken waar mijn grenzen liggen met sport en dagelijkse bezigheden. Wat gaat wel en wat gaat niet? Als het moeizaam gaat, wat kan ik doen om een sport, veilig en goed, toch te kunnen beoefenen of maak ik de keus om het niet te doen. Deze afwegingen maak ik nu meer. Ik let erop dat ik rustmomenten inbouw en als iets niet gaat of mijn energie laat het niet toe, dan zeg ik ook vaker nee. Communicatie naar anderen toe bleek niet altijd effectief. Ik ben duidelijker en vraag nu sneller als ik iets van de ander nodig heb zonder mij afhankelijk te voelen. Ook in mijn werk heb ik door dit programma stappen gezet. Met resultaat. Ik heb inmiddels een hele leuke nieuwe baan.
Dit programma bood precies het stukje wat nog miste na mijn revalidatie toen het echte leven weer begin. Het stukje arbeid, sport, vrienden, je partner. Hoe ga je verder? Daar heb ik antwoorden op gevonden en ga ik mee verder. -
Miranda

Mee (blijven) doen kun je wel leren.

Meedoen met een beperking begint bij de mensen met een beperking zelf. Mee blijven doen begint bij zelf weten wat je wilt en wat en wie je nodig hebt om dat te bereiken. Eigen regie kan alleen als je zelf plannen maakt. Meedoen ontstaat niet vanzelf door alleen de omgeving aan te passen en voorzieningen te verstrekken. Mee (blijven) doen kun je wel leren. Met hun leeraanpak geeft Rehab Academy een praktische aanzet op weg naar een ‘inclusieve samenleving’. Daarmee biedt Rehab Academy een duurzame investering in een leven lang leren om volwaardig mee te (blijven) doen in onze participatiesamenleving.

Otwin van Dijk  (burgemeester Oude IJsselstreek, oud-Tweede Kamerlid en voorvechter VN-verdrag)

Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen

Ik had problemen met mijn oriëntatie. Het moment dat ik alleen vanaf de supermarkt terug moest fietsen vond ik heel spannend. Maar het lukte! Door dit programma ben ik ondernemender geworden en heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.  Ik denk nu weer meer zelf na en toon meer initiatief. Het enthousiasme van Coen en Inge is een inspiratiebron voor vele anderen. Het traject zit leuk in elkaar, is goed over nagedacht. - Jos

Rehab Academy zet echt de revalidant centraal

Rehab Academy zet echt de revalidant centraal; met niet alleen een hoofdrol voor de eigen hulpvraag, maar ook voor het eigen individuele leerproces. Zo leer je mensen weer meedoen! Een geweldig en broodnodig voorbeeld voor op participatie gerichte revalidatiecentra.

Annette van Kuijk (medisch directeur, Tolbrug revalidatie, voorzitter VRA)

Omgaan met een handicap dat leer je niet in de spreekkamer

Omgaan met een handicap dat leer je niet in de spreekkamer. Dat leer je alleen als je zelf thuis, op straat en samen met anderen stapje voor stapje toewerkt naar je eigen doelstellingen.

Martijn Klem – (directeur Revalidatie Nederland)

De thuiszorg heb ik niet meer nodig

De thuiszorg is weg. Daar ben ik zo blij mee. Door dit programma ben ik meer dingen gaan doen en zit minder binnen. Ook vraag ik minder snel hulp en kijk ik eerst hoe ver ik zelf kom.
Wat me het meest is bijgebleven is dat ik voor het eerst zelf met de trein heb gereisd en dat ik weer heb gezwommen.
Ik zie nu veel meer mogelijkheden. Ik heb geleerd dat je niet moet kijken naar wat niet meer lukt, maar juist naar mogelijkheden die er nog wel zijn. - Cynthia

Mee blijven doen met een beperking vraagt ook om een leertraject

Vanuit de Dwarslaesie Organisatie Nederland zien we nogal eens mensen met een beperking die meteen of soms jaren na hun revalidatietraject vastlopen in de maatschappij. De bestaande revalidatiezorg kenmerkt zich door een zeer hoogwaardige volledig (para)medische georiënteerd insteek. Mee blijven doen met een beperking vraagt echter juist eveneens om een leertraject. We zien geregeld een hiaat tussen de revalidatiezorg en het functioneren met een beperking in de maatschappij, ook wel ‘het zwarte gat’ na de revalidatie genoemd. ‘Toen ik thuis kwam begon het revalideren pas echt en toen stond ik er alleen voor’, is bijvoorbeeld een veelgehoorde uitspraak. De leertrajecten van Rehab Academy bieden een innovatieve oplossing voor dit probleem. We ondersteunen dit initiatief dan ook van harte.

Frans Penninx (Dwarslaesie Organisatie Nederland)

De innovatieve aanpak van Rehab Academy biedt een waardevol voorbeeld

Binnen de revalidatiesector werken we nog erg input gericht en (para)medisch georiënteerd.  De uitkomsten uit het Meedoen Model©  waarmee Rehab Academy werkt,  bieden een fantastisch en bruikbaar instrument voor de revalidatiesector om maatschappelijke participatie centraal te stellen binnen de zorgpaden. De innovatieve aanpak van Rehab Academy biedt daarnaast een waardevol voorbeeld voor de sector hoe je revalidatie als leertraject dichtbij de revalidanten en hun directe omgeving kunt organiseren en inrichten. Dit sluit naadloos aan op onze visie op revalidatie. Het gaat namelijk om hervinden van zingeving, bieden van (nieuw) toekomstperspectief en dus het behalen van persoonlijke doelstellingen in een maatschappelijk betekenisvolle omgeving. Wij, Militair Revalidatie Centrum Aardenburg, werken dan ook we met veel plezier en overtuiging samen met Rehab Academy aan een inrichting van onze revalidatie zorgpaden die past bij deze tijd en aansluit bij de vraag van onze revalidanten. Fit for life!

Jeroen Hulst (Voormalig commandant Militair Revalidatie Centrum Aardenburg)

Een transfer geeft weer zoveel mogelijkheden

Het lijkt zo simpel een transfer onder de knie krijgen. Maar hoe langer ik er over nadenk hoe meer ik me realiseer welke nieuwe mogelijkheden dat weer opent.
Onze veranderde situatie maakte dat ik ging zorgen. Dat had een grote weerslag op mezelf en op onze relatie. Ik merkte dat ik na drie jaar zorgen moe en futloos was geworden. Ik werd erop gewezen dat ik hier zelf voor gekozen had, al dan niet bewust. Niet voor de situatie op zich, maar wel voor de manier waarop ik erin stond. Door actief dingen anders te gaan doen en hier bewust samen met mijn vrouw aan te werken veranderde onze situatie. Ik nam weer meer ruimte voor mezelf en
onze relatie werd weer meer de liefdesrelatie zoals hij voor het ongeluk was. Ik voel me nu zoveel beter. - Frank

De aanpak van Rehab Academy vraagt om lef van organisaties en financiers

De aanpak van Rehab Academy vraagt om de wil en het lef om te investeren in mensen door organisaties en financiers.  De focus moet daarbij gericht worden op het dagelijks leven van het individu, met of zonder beperking. Daarbij is ontschotting nodig tussen de verschillende domeinen en bijbehorende financieringsstromen. Daar worden we allemaal gelukkiger van!

Annette Stekelenburg en Cora Postema (Ministerie van leven)

Hoe anderen met je omgaan bepaal je vooral zelf

Hoe je omgaat met je beperking en hoe anderen omgaan met jou, bepaal je vooral zelf. Om mee te blijven doen heb je soms wel weer opnieuw een handje nodig.

Jeroen Ephraim (stichting Revalideren is leren)

Mijn zelfvertrouwen vloog omhoog

We gingen vliegeren! Ik had nooit gedacht dat ik dat nog zou kunnen. Het was zo gaaf, dicht bij de zee, de wind in mijn gezicht en in mijn vlieger. Heerlijk om met die wind te spelen en kracht van de wind in mijn vlieger te voelen. Ondanks mijn beperking kon ik de kite spectaculaire figuren laten maken. Ik realiseerde me, als ik dit kan…. dan kan ik weer iets samen met mijn jongens gaan doen. Deze ervaring was goed voor mijn zelfvertrouwen. - Arjan

Wil je nog meer reacties lezen?