Een transfer geeft weer zoveel mogelijkheden

Het lijkt zo simpel een transfer onder de knie krijgen. Maar hoe langer ik er over nadenk hoe meer ik me realiseer welke nieuwe mogelijkheden dat weer opent.
Onze veranderde situatie maakte dat ik ging zorgen. Dat had een grote weerslag op mezelf en op onze relatie. Ik merkte dat ik na drie jaar zorgen moe en futloos was geworden. Ik werd erop gewezen dat ik hier zelf voor gekozen had, al dan niet bewust. Niet voor de situatie op zich, maar wel voor de manier waarop ik erin stond. Door actief dingen anders te gaan doen en hier bewust samen met mijn vrouw aan te werken veranderde onze situatie. Ik nam weer meer ruimte voor mezelf en
onze relatie werd weer meer de liefdesrelatie zoals hij voor het ongeluk was. Ik voel me nu zoveel beter.

Frank