Daarom ben ik de politiek in gegaan

Wanneer je met een fysieke beperking na een revalidatietraject thuis komt, begint je revalidatie eigenlijk pas echt. Dan ervaar je wat de gevolgen zijn van je beperking en wat de impact daarvan is op je dagelijkse leven. Dit geldt zowel voor jou zelf als voor je familie, vrienden en eventueel je werk. Je moet leren om je plek in de maatschappij opnieuw te vinden. Je zal moeten leren omgaan met de veranderingen en nieuwe oplossingen moeten leren vinden voor alledaagse situaties. Wat je geleerd hebt tijdens je revalidatie blijkt lang niet altijd vanzelfsprekend toepasbaar in de thuissituatie. De maatschappij vraagt om nieuwe vaardigheden om mee te kunnen blijven doen.

Een deel van de mensen die te maken krijgt met een beperking ondervindt daarbij problemen of loopt vast. Ze ervaren dat ze er alleen voor staan en krijgen het niet voor elkaar om hun beperking te integreren in het dagelijks leven. Dan ontstaan er problemen ten aanzien van bijvoorbeeld werk, relaties, binnen de leefomgeving of welbevinden. Soms ontstaan deze problemen al direct na de eerste revalidatiefase en soms pas jaren later, al dan niet in een volgende levensfase.

Meedoen met een beperking begint bij de mensen met een beperking zelf. Mee blijven doen begint bij zelf weten wat je wilt en wat en wie je nodig hebt om dat te bereiken. Eigen regie kan alleen als je zelf plannen maakt. Meedoen ontstaat niet vanzelf door alleen de omgeving aan te passen en voorzieningen te verstrekken. Mee (blijven) doen kun je wel leren.

In deze maatschappelijke businesscase kunt u lezen met welke aanpak Rehab Academy de mate van meedoen van mensen met een fysieke beperking in Nederland wil vergroten. Met hun leeraanpak geeft Rehab Academy een praktische aanzet op weg naar een ‘inclusieve samenleving’, een samenleving waarin iedereen mee kan leren doen zoals omschreven in het VN-verdrag voor rechten voor mensen met een beperking. Daarmee biedt Rehab Academy een duurzame investering in een leven lang leren om volwaardig mee te (blijven) doen in onze participatiesamenleving.

Doet u ook mee om dit te realiseren?

Otwin van Dijk
burgemeester Oude IJsselstreek,
oud-Tweede Kamerlid en voorvechter VN-verdrag,
en zelf oud revalidant vanwege een dwarslaesie